Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Odsyłając tą ankietę, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, tj. o stanie mojego zdrowia, przez Katarzyna Wolna, w celach związanych z realizacją umowy o świadczeniu usług żywieniowych, zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej (kontaktu, przesyłania ofert i działań marketingowych) oraz w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Katarzyna Wolna na adres: kontakt@lekko-zyc.pl
Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy, że:
– administratorem moich danych, w tym danych wrażliwych jest Katarzyna Wolna,
– przetwarzanie danych następuje w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi dietetyka przez okres niezbędny dla świadczonej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie dane podlegają archiwizacji przez okres 10 lat,
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda,
– podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy,
– Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,
– odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające, systemy teleinformatyczne Administratora (m.in. do umawiania i rozliczania wizyt), podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i podwykonawcy Administratora,
– mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia.